Welkom bij OVS

De Oratoriumvereniging Sittard-Geleen (OVS), kent een lange geschiedenis. In 1945 startte het als gemengd koor. Later, in 1959, ging het koor verder als Oratoriumvereniging Sittard. Het repertoire strekt zich uit van barok tot aan onze tijd.

De OVS verzorgt ieder jaar optredens. Er is sinds jaren samenwerking met verschillende koren in de regio en er worden ook gezamenlijke concerten gegeven. Door het verzorgen van missen en optredens in de stad en de regio toont het koor zijn verwevenheid met de stad.

Sinds september 1991 staat het koor onder leiding van Alice Hendriks. Vaste begeleider en tweede dirigent is Guido Janssen. Het koor bestaat uit ruim 50 leden en wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur In het Sociëteitsgebouw, Pres. Kennedysingel 16 te Sittard.

De (dagelijkse) leiding ligt in handen van het bestuur.
Tweede Kamerlid Martijn van Helvert is onze beschermheer.

Wij hebben op dit moment behoefte aan versterking. Om mee te zingen hoeft u geen geschoolde zanger(es) te zijn! Zingen bij OVS is ontwikkelen, ontroeren, verbeteren, ontspannen en vooral genieten! Wat het zingen in een koor kan betekenen is op voortreffelijke wijze weergegeven door de hedendaagse componist John Rutter.
Klik hier voor de toespraak van deze vurige pleitbezorger van koormuziek.

U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend enkele repetities bij te wonen en eventueel mee te zingen. Voor aanmelding zie onder ‘Lid worden?’.

Optredens

Ons volgende optreden vindt plaats op zondag, 17 juni a.s. Wij verzorgen dan een concert in het kader van “Het geheime tuinen festival” in Sittard. Nadere info volgt z.s.m.  Bent u benieuwd naar onze agenda? Klik dan hier voor al onze geplande optredens, maar ook voor foto’s en geluidsfragmenten van eerdere concerten.

Nieuws

Zondag 11 maart a.s. organiseren wij weer onze gezellige rommelmarkt. Klik hier voor meer informatie!

Sponsors

Sponsor worden? Lees het Sponsorboekje 2017

Onze sponsors zijn:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Media